dimarts, 6 de maig del 2014

pd 80


FULL PARROQUIAL .... + 1981?
CRISTIÀ SOCIALISTA - Alfons Carles Comín
Joaquim Brustenga

..."La fe es manifesta en l'amor i la major expressió de l'amor  en el segle XX és la política...La fe s'ha d'expressar en la història com a tasca col·lectiva, com a lluita per la justícia."