dijous, 26 de març del 2015

pd 357

CRÒNICA D'ENSENYAMENT núm. 27,  maig 1990?
ENCADENAT A UN PÚBLIC CAPTIU (1)
Bert Lodge

... un mestre experimenta gairebé 1.0000 trobades personals en un dia. "Ningú que no s'hi hagi trobat pot apreciar el desgast d'energia personal que comporta" (Bertrand Russell)
Algunes de les múltiple trobades diàries són inevitablement abrasives, punts de fricció, la meva voluntat contra la teva...
I cal recordar que els mestres no tracten amb els nens tal com tothom es pensa que són. Tracten amb alumnes, és a dir, nens que es veuen obligats per llei a passar tot el dia en un determinat edifici quan preferirien ser-ne fora fent qualsevol altra cosa.
Ah, però la solució ha de ser, certament, fer que les lliçons siguin interessants, replica la senyora Lola Activa. Agafa't fort! El mestre és damunt de l'escenari mantenint l'interès d'un públic durant sis hores cada dia. ¿Esperaríem que (Flotats) actués sis cops al dia, durant 40 anys?...