dijous, 17 d’abril del 2014

pd 61


AVUI, dijous 9 d'abril de 1981
TEOLOGIA DE LA BELLESA (ABANS DE GETSEMANÍ)
Josep M. Ballarín Monset

...en qualsevol home, la bellesa no és tan sols una pampalluga psicològica o una esverada se la sensibilitat. És, sobretot, una rara burxada a l'ànima...
...la bellesa és a fora nostre, rau allà en les coses, ens entra ulls endins i orella ençà...La bellesa no és demostrable...
...La bellesa no és irracional perquè és viva, tampoc és racional perquè és indemostrable. És misteriosa...
...La bellesa és la resplandor del misteri de cada cosa, de l'univers. 
...Si la bellesa és la resplandor del misteri, Déu infinitament misteriós ha de ser infinitament bell...
...La bellesa és la transparència de Déu...
...Només trobarem Déu en la transparència del misteri...