divendres, 30 d’octubre del 2015

pd 557

PRESÈNCIA, 8 de febrer de 1998
"L'EDUCACIÓ ESTÀ AL SERVEI DE LES PERSONES, NO DE LES NECESSITATS DEL MERCAT"
Miquel Soler

Quan era més jove tenia una gran fe en les forces que podien aplicar-se des del sector educatiu a la transformació de les persones i de la societat. Ara ... continuo estant convençut que l'educació guarda un gran potencial de canvi, però ja no crec que sigui aquella eina tan poderosa que havia imaginat.
...
La comissió internacional de la Unesco insisteix que l'educació s'ha de fonamentar sobre quatre pilars bàsics: aprendre a conèixer i aprofitar les possibilitats que ofereix l'ensenyament; aprendre a fer, perquè els éssers humans som creadors i convé que des de petits adoptem una actitud positiva per vèncer les dificultats; aprendre a viure junts, és a dir, impulsar les actituds cíviques, la tolerància i la comprensió d'altres cultures; i aprendre a ser, a buscar la realització personal al si de la societat d'una forma responsable i autònoma.