divendres, 3 d’abril del 2015

pd 365

EL PUNT/ 13 de febrer de 1994
LA GRAN FAL·LÀCIA DE LA GRATUÏTAT
Francesc Canet

...
Compte amb les taxes d'escolarització: encabir tots els potencials alumnes a les aules pot emmascarar la realitat qualitativa d'un bon grapat de centres públics, ofegats avui per les insuficients dotacions econòmiques per subvenir a les necessitats materials, i obligats a mantenir un elevat nombre d'alumnes per aula...
...
... hom comença a témer que la gratuïtat universal de l'ensenyament abans dels setze anys serà una gran fal·làcia - o només una veritat quantitativa - si continua la poca passió inversora que pateix l'escola pública.
¿Hem de pensar que els polítics han descobert que surt més barat subvencionar els llocs escolars dels centres privats, amb un règim laboral més auster per als professionals docents, i es proposen de racionalitzar així la despesa?