dimecres, 10 de juny del 2015

pd 429

EL PUNT dissabte, 16 de febrer del 2008
FUNCIONARIS EN CONFLICTE
Enric Ramionet

... Mals temps per a la justícia retributiva i per a l'activisme laboral en genèric. I per als funcionaris, les seves seguretats i les seves reivindicacions. Vivim encara, com als noranta, sota l'influx del desenllaç de la guerra freda. El desprestigi d'allò que es va anomenar socialisme real va afeblir també les certeses socialdemòcrates i des d'aleshores els mots victoriosos són privatització, desregulació, mercat o competències. Són paraules, es veu, sense ombres que il·luminen el nostre trànsit cap al futur. Broten, segurament, d'algunes mesquineses profundes de la nostra naturalesa però a criteri dels cranis privilegiats d'ara són mots molt superiors a, per exemple, responsabilitat, solidaritat, sensatesa o compromís amb la feina...

Ens governa gent que havia promès polítiques socials... I ja ho veuen. Admirin la sanitat pública, preguntin als metges i avaluïn les excel·lències dels criteris empresarials aplicats als serveis públics. Els resultats escolars són insatisfactoris però es carrega injustament la responsabilitat a l'escola, que de fet és l'únic contrapunt a les tendències actuals de la societat. Contrapunt dèbil i sofert que pateix com pateixen tots els serveis públics sota l'imperi d'aquest model econòmic enamorat de les virtuts de la iniciativa privada. I d'aquest model polític que es mou bé entre els interessos privats i els interessos partidistes però que desatén els col·lectius...