dimecres, 23 de desembre del 2015

pd 607

EL CORREO CATALAN, 24  de desembre de 1974
ESTE NIÑO
Joan Gomis

Com cada any es celebra l'aniversari del seu naixement, és fàcil que en fer-ho ens plantegem qüestions sobre aquest nen... El nom d'aquest nen és inscrit a la història de vint segles. En favor seu o en contra d'ell... La seva imatge va estar i està en innumerables llocs, sobretot representat en els moments en que, uns trenta o quaranta anys després del seu naixement, va acabar ajusticiat pels qui tenien el poder a la seva terra. Va tenir una carrera curta: nascut en un estable i mort en una creu, va treballar com a fuster i durant uns pocs anys va predicar en un racó de món ple de sorra i algun jardí. 
Però ha romàs... en el seu nom alguns mataren gent. El que va dir i el que va fer ha estat interpretat de maneres molt diverses i inclús oposades...
Hi hagué reis que l'invocaren i altres que tractaren d'esborrar la seva petjada de la memòria humana... uns el consideraren Déu veritable, altres un fals déu, alguns home admirable, altres somiador perniciós. Alguns l'utilitzaren com a protector de poderosos, altres el tingueren per revolucionari... Deixebles seus l'invocaren revestits de rics ornaments i d'altres en nom seu es vestiren amb robes pobres i bastes...
Hi hagué qui l'estimà, qui en dubtà i qui el negà... 
Hi hagué qui considerà tot això cosa del passat i quins cregueren que precisament aquest nom era lo més nou... En nom seu, pel seu nom, amb el seu nom, interpretat de maneres diferents. Contra el seu nom, interpretat també de maneres diverses. Signe de contradicció, per descomptat. 
La història col·lectiva d'aquests vint segles hauria estat una altra...