dimarts, 30 de desembre del 2014

pd 275

AVUI, dimecres 4 de desembre de 1985
LA FUNCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE L'EGB
M. Tribó i Salmons

Acceptat que cal suprimir l'actual inspecció d'escoles perquè no compleix, ni pot complir, la seva principal comesa, que és fer funcionar les escoles amb bon rendiment, cal plantejar-se la qüestió de si s'ha de deixar funcionar l'escola sense cap inspecció o bé si cal crear-ne una de nova amb filosofia diferent... que servís per a millorar la qualitat de l'ensenyament i la promoció dels professors, coses que no poden fer-se donant ordres escrites assegut en una taula de despatx.
....
... tota escola ja té una inspecció real (encara que no oficial) en l'opinió dels pares dels alumnes i les autoritats locals; en l'acceptació, o el refús, de l'escola per part dels alumnes; en l'opinió de les persones assenyades que poden observar l'escola de prop, etc.
....