dimarts, 2 de desembre del 2014

pd 251

EL PUNT, dijous 28 de març de 1991
EL DESPOBLAMENT RURAL S'ATURA I EL MODEL DE VIDA S'APROPA AL DE LES ZONES URBANES
Glòria Porqueres

(entre 1975 i 1986) El procés de despoblament de les zones rurals s'ha aturat significativament en els últims anys...
A Catalunya hi ha 805 municipis amb una població inferior a 5.000 habitants, que encara que només representin un 14% del total de la població, suposen gairebé el 90 per cent del total de municipis...
les societats rurals i urbanes són cada cop més similars a causa del desenvolupament tecnològic i de la comunicació i pel moviment intern de la població, que fa que els comportaments siguin cada cop més iguals...
Durant aquest període (1975 - 1986), 4 de cada 10 pagesos catalans han deixat la seva  activitat...