dilluns, 3 de juliol del 2017

pd M66

​LLATINOAMERICANA 99
EL QUE ÉS LEGAL PERÒ NO JUST, NO M'OBLIGA
Alejandro von Rechnitz s.j.

...
Com s'entén això? Són lleis... injustes, però no obstant això, s'han de respectar? I la diferència, essencial, entre el que és just i el que és legal?
...
als cristians ens toca defensar la misericòrdia, l'amor, el primer graó de la qual és la justícia. El que és legal, tota llei, tota legalitat, pot ser important, però sempre menys important que la finalitat de la legalitat tota, que sempre és la justícia. Per tot el que té a veure amb la llei, la justícia és el fi; mentre que tota llei, i tota la llei, és un mitjà... si la llei promulgada és injusta, per molt legal que sigui, ningú al món pot predicar-nos que l'hem de respectar.
...
Respectar o no una llei injusta és opció responsable meva i queda a la meva consciència prendre la decisió de respectar-la o no. Per descomptat, queda també de part meva el fet d'assumir responsablement les conseqüències de la meva decisió...
...
El fonament de tot el problema concret entre el que és just i el que és legal es troba en que la consciència és el criteri últim de responsabilitat per decidir, no la llei. Aquesta llibertat de la consciència per decidir responsablement neix de la dignitat de la persona humana...
(Nota de l'amanuense: Vegis que no parla del procés independentista català,... o si?)