dilluns, 20 de març del 2017

pd 970

​AV​UI, 24 de juny del 2006
EDUCANT EL FUTUR
D​avid ​Bueno i Torrens

...
Molts alumnes pensen que mai podran treballar en cap feina relacionada amb els seus estudis, però el que em va sorprendre no va ser això, sinó que no se'ls ​veia compromesos a buscar-hi remei. Senzillament acceptaven aquest hipotètic destí amb conformisme, sense mostrar l'empenta necessària per decidir el seu futur. Amb fatalisme, però també, cal dir-ho, amb un excés de comoditat...
Aquesta aparent manca de motivació està en sintonia amb la insatisfacció que massa persones troben en la seva feina, i que el jovent veu i viu dins el seu entorn social...
... Cal parlar de la docència actual, que en molts casos no respon a la realitat del segle XXI, en procés de canvi constant. No n'hi ha prou d'aprendre de memòria determinats conceptes bàsics, sinó que cal ensenyar a aprendre i a raonar, a integrar constantment, al llarg de tota la vida, nous coneixements de disciplines molt variades, i a tenir un esperit innovador adaptable als canvis... Aprendre conceptes al mateix temps que s'aprèn a aprendre...
Però perquè qualsevol proposta pedagògica funcioni, tant si és clàssica com si és innovadora, cal un mínim d'autodisciplina, basada en l'educació i el respecte, i un alumnat motivat per aprendre. I això s'ha d'aprendre necessàriament de les famílies i de la societat. És un error delegar-ho en els docents, com es fa massa sovint...
​​