dimarts, 28 d’abril del 2015

pd 388

AVUI (?) abril de 1999 
EL CALVARI D'ESTUDIAR (1)
Francesc Candel

Anys enrere, i a les zones marginals, que aleshores es deien suburbis, faltaven escoles; tantes que els nens s'amuntegaven a les aules de les poques que n'hi havia. L'índex d'escolaritat era baix, tot i aquest amuntegament, i l'escola era abandonada molt d'hora per incorporar-se al món laboral. Ara això ha canviat i en aquestes latituds populars, que anomenem perifèriques, hi ha escoles i instituts, predomina l'escola pública sobre la privada, l'índex d'escolarització és correcte i l'escola s'abandona al seu degut temps, però no per incorporar-se al món laboral, sinó al de l'atur, a la desestabilització que produeix el campi qui pugui i als contractes laborals inestables, ja que el món de la col·locació o la correcta ocupació falla tant o més del que abans fallava l'escolaritat. Ara, excepte grups com el gitano i el dels immigrants estrangers, tothom estudia. Els dos grups s'esforcen per entrar en aquest rodatge de l'ensenyament, però l'escola, tot i sense voler-ho ser, els resulta hostil, al no tenir o no poder tenir en compte l'educació culturalment  tradicional d'aquestes comunitats...

(... continuarà)