dissabte, 16 de maig del 2015

pd 405 eem9

ARA, ......... 2014?
PODER I MENTIDA (i 2)
Albert Sánchez Piñol

...
El primer requisit de la mentida política no diu que hagi de ser fabricada des del poder sinó, precisament, que és preferible que vingui de sota. Ara bé, perquè s'expandeixi ha de complir el requisit número dos: la mentida ha de ser apadrinada per alguna instància del poder...

Pot sostenir-se infinitament en el temps una mentida? Al poder només li importa que se sostingui el temps necessari per als seus objectius polítics...

norma número tresla inèrcia sempre juga a favor de la mentida política...

És molt trist admetre-ho, però els constructors de mentides polítiques acostumen a sortir-ne ben lliurats...

Plató estava equivocat: els governants, de fet, són els únics que no necessiten mentir. Ja tenen sicaris que ho fan per ells.