dimarts, 16 de setembre del 2014

pd 186

EL PERIÓDICO, 10 de juliol de 2002
"PARLAR BÉ DELS IMMIGRANTS RESTA VOTS"
Manuel Lorenzo, expert arabista, entrevistat per
Antonio Baquero

¿La cooperació és l'única solució possible a l'emigració?
- No hi ha solució a curt termini. La cooperació tampoc ho és... L'única cosa realista és fer projectes de cooperació a mitjà i llarg termini que actuïn sobre les causes de les migracions.
...
la UE ha d'actuar a les zones d'on surten més immigrants... Els joves deixaran d'emigrar quan tinguin una feina digna...
...
Els polítics s'adonen que l'emigració és una mina per guanyar vots... Un discurs populista genera rendibilitat política.
...
¿El Marroc pot viure sense els seus emigrants?
- 600.000 famílies (un 10% de la població) viuen dels diners que envien els emigrants... És un potencial econòmic impressionant que no està aprofitat ...