dilluns, 8 de juny del 2015

pd 416 (saltat i oblidat)

TE (Trebajadores de la Enseñanza) ... 2009
REPETIR CURSO SALE CARO Y APENAS SIRVE AL ALUMNO
... ?

L'anàlisi dels experts de la OCDE constata una relació directa entre repetir curs i fracàs escolar...
Mentre a paisos com Corea, Japó o Noruega, on cap alumne repeteix curs, s'obtenen els millors resultats, aquells que lideren el nombre de repetidors - com França, Luxemburg, Espanya, Portugal o Bèlgica - obtenen resultats mediocres...
El sistema de repetició de curs també agreuja, segons la OCDE, les desigualtat socials en el sí de l'escola...
La mitjana d'alumnes de 15 anys que han repetit algun curs és del 13%... Amb un 35% de repetidors, Espanya és el tercer país europeu on més es repeteix.