dimarts, 23 de maig del 2017

pd M29

LLATINOAMERICANA'97
Gener 1997​

"Un país que oblida el seu passat no té futur".

Subcomandante Marcos


Els assaltants dels béns de l'Estat i del poble no són els pobres sense feina ni els camperols sense terra, sinó gent amb corbata i amb bons sous.
Mons. Ismael Rolón, Paraguai