dilluns, 16 d’octubre del 2023

lliVret 1 SOBRE LA TECNOLOGIA 1

La mentalitat tecnològica és la que, buscant acomplir desitjos, treballa en nosaltres per explorar i aprofitar les dreceres, saltant-se els límits imposats tant per la natura com pels costums so-
cials. La societat tecnològica és la que declara que saltar-se els límits imposats per la natura és correcte, bo i desitjable, i la que demana que es trenquin els límits imposats a cada moment històric pels costums socials... (pàg. 4)
L'humanisme és la religió que ha substituït el cristianisme a Europa i, per extensió, a Occident. Per a l’humanisme, l'home és l'ésser més sagrat de l’Univers...  Res expressa
millor la sacralitat humana que la tecnologia que li dona el seu poder... L’humanisme ha acabat esdevenint la religió comuna, i la tecnologia el seu sagrament. (pàg. 9, 10 i 11)...
La religió humanista, armada amb la mentalitat tecnològica, va crear el dogma del progrés, i va legitimar tota mena de canvis socials per permetre la creació d’una societat més coherent amb la proclamada sacralitat de l’home....
Però el desenvolupament de la tecnologia ha donat lloc a tot un seguit de problemes imprevistos per l’humanisme mateix... El veritable mal de la tecnologia és previ a la tecnologia i prové del pressupòsit que li és legítim a l'home saltar-se els límits imposats per la naturalesa. Aquesta noció, promoguda per l’humanisme, és la que ha acabat desarrelant l'home de l'univers, la font de tots els nostres problemes espirituals. És quelcom més profund que el simple desencantament de la naturalesa...
En altres paraules, que la tecnologia moderna, explotativa, faci que la vida actual sigui molt estressant és peccata minuta en comparació al problema més bàsic del desarrelament... (pàg. 13)
SOBRE LA TECNOLOGIA Oriol Quintana