dijous, 29 d’octubre del 2015

pd 556

PRESÈNCIA, 8 de febrer de 1998
(LA REFORMA EDUCATIVA) "NECESSITA MILLORAR" EN RECURSOS
Carme Vinyoles

Hi ha desànim i certa decepció perquè la Generalitat no atorga els recursos necessaris per consolidar un ensenyament públic de prestigi que garanteixi la igualtat d'oportunitats.
...
Es reconeix doncs, per la porta de les declaracions de principis, una filosofia educativa mixta i integradora relacionada amb el benestar col·lectiu i amb la qualitat de vida individual dels ciutadans i amb la superació de discriminacions socials.
Però per la porta de la feina quotidiana, a través de la qual s'han de proporcionar els mitjans necessaris per dur a terme el projecte docent, la realitat és presenta més modesta... (la reforma) no progressa adequadament d'acord al que se n'esperava, ben al contrari, necessita millorar, i molt, pel que fa a dotacions i recursos...
...
Per Francesc Saló "no es detecta una voluntat política ferma per prestigiar l'ensenyament públic i convertir-lo en el model preferent. Hi ha molta gent decebuda, entre els docents i entre els pares, perquè havien cregut que la Generalitat apostava per un ensenyament de qualitat i ara es troben que la majoria dels plantejaments es queden a mig camí."...