dilluns, 2 de novembre del 2015

pd 559

DIARI DE GIRONA, dimecres 28 de juny de 2000
L'ACADÈMIA DENUNCIA QUE LA HISTÒRIA A LES IKASTOLES AFAVOREIX EL RACISME
Efe


La Reial Acadèmia de la Història (RAH) ha elaborat un informe sobre els llibres de text que es fan servir  a Secundària a tota Espanya. L'estudi diu que en molts llibres de text que es fan servir a l'ESO no hi apareix la paraula "Espanya" L'Acadèmia està molt preocupada  per les tergiversacions que es produeixen en l'ensenyament de la Història i denuncia que a les ikastoles del país Basc es dona una visió "parcial i tendenciosa" del passat, "inspirada en idees nacionalistes afavoridores del racisme i de l'exclusió de llaços comuns".
... 
En aquests llibres de text hi ha nombroses "deficiències i tergiversacions interessades", més acusades quan es tracta de comunitats autònomes amb llengua pròpia com Catalunya i Galícia, a banda de la mencionada Euskadi.
...
Per tot això, la RAH conclou que "és molt convenient" que s'estudiï més la història comuna...