dissabte, 29 d’agost del 2015

pd 496

EL PUNT / Dimecres, 5 de setembre del 2007
FULLS DE RUTA CAP A L'AUTODETERMINACIÓ
Carles Castellanos Llorenç

... Esgotada per, diguem-ne, "caos/KO tècnic" la credibilitat del règim parlamentari monàrquic espanyol, s'imposa, per a qui tingui un mínim de sensibilitat nacional i democràtica, l'avanç decidit cap a alguna porta ràpida de sortida que no pot ser altra que la via de l'autodeterminació. La pregunta d'ara ja no és tant si necessitem o no la independència, sinó la manera concreta d'arribar-hi.
...
Caldrà, en primer lloc, que els partits més institucionalitzats abandonin les pràctiques polítiques contràries a la construcció nacional, com unes aliances contradictòries per les quals, per exemple, es dona el poder a partits espanyolitzadors, un suport que no se sustenta en cap mena de lògica alliberadora...
En segon lloc, caldrà desvincular-se, mentalment ja, de l'Estat parlamentari monàrquic que patim... Distanciar-se de la "casta política" de l'Estat monàrquic i de les seves xacres clientelars és una profilaxi imprescindible...
Això vol dir armar-se amb la fermesa necessària, perquè defensar els drets democràtics col·lectius pot comportar, en més d'un cas, quedar fora de la legalitat establerta; vol dir també abandonar la ingenuïtat política de confiar de manera cega en les institucions vigents, creades per l'Estat mateix per perpetuar-se.