dilluns, 9 de juny del 2014

pd 114

AVUI, 20 de maig de 1991
LA PASQUA DE LES ROSES
Emili Teixidor

Segles enrera la Pasqua granada o Pentecosta s'anomenava en alguns llocs, sobretot de França i d'Itàlia, la Pasqua de les roses i també Pasqua  rosa o rosada, perquè en moltes esglésies d'aquells indrets durant la missa de la festa feien ploure una pluja de roses i de flors per recordar d'aquesta manera la vinguda de l'Esperit Sant sobre els apòstols...
....
..."La nit de Pasqua és l'únic moment de l'any en què crec en Déu, però és per l'esplendor dels càntics, la lluminària dels ciris, el fervor dels fidels...Hi crec de veritat. Fugitivament, em sento en comunió...Sento una necessitat estètica, i també afectiva, del Crist ortodox. Puc no creure en Déu, però estimo aquesta Església (ortodoxa)" Gabriel Matzneff