dimarts, 22 de juliol del 2014

pd 150

AVUI, dilluns 17 de juny de 1991
ADAM SCHAFF: "EL FRACÀS DE L'EST MOSTRA QUE NO ES POT BASTIR EL SOCIALISME SENSE LLIBERTAT"
Jordi Capdevila

...L'anàlisi del passat només té raó de ser per construir el futur...on les noves tecnologies alliberaran l'home de la maledicció bíblica de guanyar el pa amb la suor del seu front. Aquest canvi de qualitat de vida, més important que el que es va produir amb la Revolució Industrial, pot portar a la desaparició de la classe obrera i també del treball assalariat...
...
... el fracàs del socialisme real dels països de l'Est posa en evidència que ha fracassat un pla per bastir una societat socialista. "El problema de la propietat privada, de la propietat dels instruments de treball, de la producció, de la terra, de l'estructura estatal com a partit monopolista, en tot això ha fracassat"...
... l'any 1917 Rosa Luxemburg ja va vaticinar que no podia existir socialisme sense democràcia i que no es podia bastir democràcia sense llibertat, és a dir, que no es pot bastir socialisme sense llibertat..