dimecres, 7 de febrer del 2018

pd 1192

"Estan amenaçades la llibertat de manifestació
​ i d'expressió. I mentre l'Esta​
​t reclama normalitat (hipòcritament, perquè la impedeix) està amenaçant la convivència."

Antoni Bassas