dimecres, 20 de gener del 2016

pd 631

EL PUNT / ... juliol de 1994
EL GOVERN AUTORITZA L'ARRIBADA DE 20.600 IMMIGRANTS PER FER FEINES QUE NO VOL NINGÚ
Irene Casellas

El govern estatal permetrà aquest any l'entrada de 20.600 immigrants perquè ocupin llocs de treball que no queden coberts per treballadors de l'Estat, bàsicament en els serveis domèstics, en el sector agrícola i ramader, i en la construcció. La iniciativa  pretén evitar el treball irregular i l'economia submergida. El contingent també permetrà que els estrangers no hagin de recórrer a xarxes il·legals per entrar a l'Estat...

La política de contingents no és gaire ben vista entre el col·lectiu dels immigrants, que consideren que en lloc d'oferir feina als treballadors que puguin venir de fora, abans s'hauria de garantir una ocupació als que ja són aquí. El govern, per la seva banda, manté que els llocs que s'ofereixen no interessen als treballadors de l'Estat... També ha previst donar prioritat a aquells estrangers que ja tinguin família aquí perquè puguin obtenir alguna de les places...