dijous, 30 de juliol del 2015

pd 477

EL PUNT / Divendres, 10 d'agost del 2001
EDUCACIÓ PER A LA GLOBALITZACIÓ
Joan Surroca

...
Hi ha acord a considerar la globalització com un procés inevitable, fruit dels nous coneixements tècnics i científics...
On no hi ha acord és en la manera com conduir la marxa del futur davant aquest nou repte inevitable. No hi ha acord perquè alguns sembla que creuen que la producció i el comerç sense barreres nacionals beneficiaran tothom... altres consideren que la globalització permet que els poderosos incrementin encara més el seu poder, la seva riquesa i s'expansioni la seva cultura en detriment dels febles...
...
La globalització només pot tenir un final feliç si globalitzem la solidaritat. Però la solidaritat real. Hi ha qui confon la solidaritat amb una festa i el compromís amb un esport d'aventura. La solidaritat sempre comporta una (aparent) pèrdua personal en bé d'un altre. La realitat és que només tenim allò que sabem donar. Però no és aquest un valor que respirem. 
La globalització és la gran oportunitat per humanitzar un món que està perdent l'ànima. I  tot això ningú em podrà convèncer que es pot fer al marge de les escoles, dels mestres com a protagonistes indiscutibles. Cal un cop de timó valent per afavorir l'autoestima dels qui exerceixen la professió més delicada del món. Encoratjar materialment i amb suport social els mestres fins que educar esdevingui la professió més desitjada.
Educar no és solament preparar utilitàriament per al demà, sobretot és  fer persones bones i saludables...