dijous, 24 de juliol del 2014

pd 152

TRIUNFO, nº 762 , 3 - 9 - 1977
"EL PROGRESO ENLOQUECIDO"
Michel Bosquet, "Le Nouvel Observateur"

... No n'hi ha prou amb nacionalitzar. La central sindical francesa CFDT diu que no va per aquí la cosa. La qüestió bàsica és proporcionar als treballadors un poder real sobre el seu propi treball i els seus fins. L'aposta és "l'autogestió"..
...
Avui l'obrer està desposseït: del saber tècnic igual que de tot poder sobre el que produeix...
L'automatització i la informàtica, contràriament a les profecies, no alliberen els treballadors de les feines més pesades i repetitives. Més aviat l'automatització desqualifica el treball...
... Perquè " si és veritat que el treball és menor, també és més pesat, més rutinari, menys variat i interessant"...
... l'automatització incorpora a la màquina el saber i la iniciativa que sostreu a l'home: ara és la màquina la que mana. Ja no hi ha ofici...
... "El decalatge cada cop major entre les capacitats creatives de cadascú i el treball que se li proporciona, engendra frustració i còlera"...
...
La tecnologia no és, doncs, simplement una "compulsió objectiva": és de fet l'aposta d'una lluita pel poder. Els patrons exigeixen de la tecnologia que elimini el factor humà del procés de producció per a que tot resulti previsible, programable, controlable i calculable... l'automatització contribueix no sols a una major productivitat, sinó també a un major aïllament entre els treballadors, amb el que això dificulta les accions col·lectives...