dijous, 29 de juny del 2017

pd M63

​LLATINOAMERICANA 99
LA FRATERNITAT I ELS ATURATS
​Conferència Nacional dels Bisbes Brasilers
Alguns objectius de la campanya
  • Contribuir a que la societat es sensibilitzi davant la greu situació dels aturats.
  • Denunciar el model neoliberal excloent que intensifica l'atur estructural, imposa  un patró de consum insaciable i exacerba la competència i l'individualisme.
  • Anunciar una societat basada en nous paradigmes, on la persona humana sigui el centre i la vida no es subordini a la lògica econòmica; en la qual el treball no es redueixi a simple supervivència...
  • Estimular un ampli moviment de solidaritat...
Alguns elements antropològics
  • La tirania del mercat
  • La recerca de la felicitat. És intrínseca a l'ésser humà...
  • Fonaments falsos. El neoliberalisme està estructurant la manera de viure personal i col·lectiva a partir de la divinització del poder, del diner, del plaer, del saber opressor i de l'afany malaltís de lucre, que passa per sobre de la dignitat humana...
  • La manipulació de la religiositat
...