dilluns, 26 de gener del 2015

pd 301

EL PUNT / Divendres, 12 de maig de 1995
DIFERÈNCIES
Eugènia Carbó

... a un 60% de la població escolar els "preocupa" l'augment dels immigrants a casa nostra. Aquests nens argumentaven les seves respostes dient: "ens treuen la feina", "ens porten problemes", "en sobren i ens destorben"...
Convindria que l'opinió publicada ens recordés més sovint que, si tothom compartís la follia de treballar i viure al seu país, Espanya tindria molt més atur i menys riquesa cultural...
Segons els resultats de la mateixa enquesta, d'entre els àrabs, negres, gitanos i sud-americans, el premi a la marginació se l'emporten els gitanos. Potser perquè són més de casa nostra... 
...
Ens falla la memòria a l'hora de recordar que cada ésser humà, com a persona, mereix idèntica consideració que qualsevol altre.