dijous, 12 de març del 2015

pd 344

AVUI, dimecres 13 de febrer de 1991
LA GUERRA DELS MESTRES (i 2)
Miquel Porta Perales

(... continuació)
¿Per què els escolars han de rebre una formació unidimensional i maniquea en què hi ha bons i dolents?... ¿Per què no se'ls pot explicar que de vegades les guerres van més enllà de la defensa dels interessos econòmics dels explotadors? ¿Per què no se'ls pot explicar que l'home no és un àngel caigut, que la pau mai no ha estat un valor absolut i que en determinades circumstàncies les guerres - encara que no agradin -  poden tenir la seva justificació, la seva raó i la seva lògica? ¿Per què no se'ls pot explicar que la història és menys conspirativa i  més raonable del que sembla? ¿Per què no se'ls pot explicar que la democràcia té els seus deures¿Per què no se'ls pot explicar que les coses són més complicades del que sembla a primera vista? En definitiva ¿ per què s'ha d'inculcar a l'escolar una mena de catecisme que té respostes per a tot? ¿Per què no es pot desenvolupar efectivament el sentit crític de l'escolar fent-lo dubtar dels vells fantasmes i dimonis de sempre? ¿Per què no es pot explicar als escolars que ni la història ni els problemes es resolen amb grans afirmacions? ¿Per què no es pot explicar als escolars que voler deturar les guerres amb un acte pietós és un absurd elevat al quadrat? ... ¿Per què, en fi, la vocació apostòlica i redemptorista que pateix un cert nombre de mestres s'ha de traduir en manipulació - més o menys subtil, més o menys intencionada o no intencionada - de la consciència dels seus alumnes?

(Nota de l'amanuense: en propers papers veurem algunes respostes)