dimecres, 16 de maig del 2018

pd 1266

"... ¿Quin Marx torna? No el que se'n va anar per la porta del darrere de la història disfressat de comunista, revisionista, luxemburguista o gramscià... Torna, sí, el Marx que va ser capaç de veure com ningú les tripes del capitalisme... i el poder creador/destructor del capitalisme..."
Reyes Mate