divendres, 16 de maig del 2014

pd 90


EL PUNT o PRESÈNCIA ? ... 1997?
ESCOLA O TELEVISIÓ?
Sebastià Benet

...El conflicte sorgeix quan els models de vida que es presenten a l'escola com a bons són qüestionats en els programes de televisió. L'infant es trobarà llavors que a l'escola que li exigeix un esforç li ensenyaran que cal estimar, que s'ha de rebutjar la violència, que s'ha de ser just, que cal practicar el civisme, mentre que a casa, en un ambient més distés i acollidor, la televisió li presenta majoritàriament uns models de vida basats en la violència, la injustícia...i l'atrauran cap a un món d'intranscendència i de frivolitat en el qual allò més important és assolir el màxim benestar possible al preu que sigui...
...la conseqüència més probable serà la inhibició. I això no és casual...
...l'objectiu del poder, de tots els poders, és aconseguir que els súbdits romanguem tranquils a casa per tal de governar sense interferències. Els que pensen són un perill que cal eliminar o, almenys, controlar...