dijous, 9 d’octubre del 2014

pd 207

AVUI, dissabte 26 de gener de 2002
IMMIGRACIÓ A CATALUNYA ENTRE 1955 i 1975
Jaume Botey Vallès

Catalunya és un país de sediments humans. Ibers, grecs, romans... visigots, àrabs i francs, van configurar el territori com una terra de pas, d'immigració; amb una gent feta de mestissatge i acollida... De les migracions, sens dubte la més important, si més no quantitativament,  ha sigut la que arribà entre 1955 i 1975 procedent de la resta de l'Estat, sobretot d'Andalusia...
...
vint-i-cinc anys després podem dir amb satisfacció que les dues comunitats ens n'hem sortit amb èxit, i hem guanyat la batalla de la integració...
...
Tampoc no fou una situació fàcil per a la comunitat receptora. Molta gent va tenir la impressió que els canviaven la terra, el paisatge, la cultura, la llengua. Tot i així la gran majoria va reaccionar acollint, oferint estimació i posant en marxa de manera espontània una multitud de xarxes que tenien com a comú denominador la consciència de classe i la lluita contra el franquisme, l'enemic comú. Els protagonistes principals van ser les parròquies, les associacions de veïns, els sindicats clandestins i els col·legis professionals ...