dilluns, 16 de març del 2015

pd 348

AVUI, dimecres 13 de febrer de 1991
PAU I GUERRA
Octavi Fullat


La guerra és sempre un fet. La pau, en canvi, al llarg dels segles no va més enllà de ser un abatussat desig... La guerra és una situació, un succés, un fenomen, un tràfec; la pau és un valor, un estim, una prea, un desideràtum. La guerra ens toca, és real; la pau ens il·lusiona, és irreal. La guerra, en la mesura en què és una dada, un positum, dispara, engega, l'afany i l'anhel de pau. La pau, dissortadament, espera tothora a l'horitzó antropològic, per més que caminem cap a ell. ¿Pensaríem en la pau sense la guerra?...
...
... ¿La pau és un valor perquè nosaltres la desitgem  o bé la desitgem perquè ella és un valor? ... El mythos i no pas el logos és el discurs que es refereix a la pau. El logos parla del que hi ha, de la realitat; el mythos, en canvi, predica a favor del que no i ha i voldríem que hi fos; es refereix a la irrealitat del desitjable...
...
.... La pau és per a desitjar-la, per a predicar-la, per esperar-la, per a entusiasmar -hi es senzills de cor. La pau no és un estri al servei dels interessos polítics...