dissabte, 28 de març del 2015

pd 359

CRÒNICA D'ENSENYAMENT núm. 27, maig 1990 ?
ELS PRINCIPALS RESULTATS DE L'INFORME MANCHESTER
Universitat de Manchester

...
Les deu fonts de pressió a què s'enfronten els mestres són: 
  1. la falta de suport del govern
  2. els canvis constants
  3. la manca d'informació sobre aquests canvis
  4. la disminució del respecte per la professió docent
  5. el currículum educatiu
  6. un salari no proporcionat amb el treball
  7. l'avaluació dels alumnes
  8. els problemes de conducta dels alumnes
  9. la falta de temps per activitats fora l'aula
  10. la nul·la relació entre les aptituds docents i la promoció laboral