dimecres, 18 de març del 2015

pd 350

AVUI ? ... 1991?
EL FRACÀS ESCOLAR III
Jaume Vidal Alcover

... El professor que es fa càrrec de la catàstrofe que suposa el suspens, opta per la benevolència i aprova, injustament. Esclar que també hi ha professors males bèsties que, a l'hora dels exàmens, se senten tan "realitzats", tan compensats de totes les seves pròpies frustracions de l'índole que sigui, que es comporten amb rigorisme d'inquisidors i converteixen l'examen en un suplici oriental...
El que importa és assumir que si un no serveix per això, servirà per allò altre. Que no és obligatori estudiar, i menys encara estudiar dins uns plans acadèmics preconcebuts. Si és inherent a la condició humana conèixer, no cal que el coneixement s'adquireixi estudiant, sinó aprenent...
D'altra banda, l'estudi en llibres és cosa relativament recent, si ho consideram dins la història de la Humanitat...
Però això ens duu a tractar de dues coses fonamentals per la bona pedagogia: el tema del bon professor... i el del tema del llibre ben escrit...