dimarts, 8 de setembre del 2015

pd 506

AVUI  dissabte, 28 de novembre del 2009 
Entrebancs per organitzar les consultes sobiranistes
XANTATGE A LA DEMOCRÀCIA (1)
Josep Maria Solé i Sabaté

A qui tenen por? De què tenen por? On són els valors de llibertat plural pels quals aquest país ha hagut de lluitar i patir tant i tant? On resta la memòria de tantes vides perdudes, de tanta presó, de tant sofriment i oprobi  per poder lliurement pensar i manifestar públicament el que hom creu?...
Li ha sorprès la quantitat de gent que té por. Por del que llegeix als diaris, del que escolta als mitjans, des de periodistes contraris a la idea, amb tot el dret del món tot sigui dit, a la ridiculització més notòria o subtil. Por dels comentaris més diversos que criden al pànic, por del què faran a Espanya si els catalans fem o deixem de fer, per l'espantall d'un passat de violència i repressió que té una ombra llarga, molt llarga.