dijous, 6 de novembre del 2014

pd 230

TRIUNFO 863, 11 d'agost de 1979
"LA TELEVISION CONTRA LOS NIÑOS" (2)
Ignacio Ramonet

...
Per altra part, les emissions publicitàries exerceixen una gran fascinació sobre els nens... encara que ignorin el significat del que diuen, cosa que no deixa de tenir importants conseqüències econòmiques en les famílies...
...
Font de comunicació unilateral, la televisió crea en l'individuo que la mira un comportament essencialment passiu; mirar la "tele" és una "activitat buida" (sic!). En sobrestimular l'hemisferi esquerra del cervell (el del pensament lògic), la televisió crea, a llarg termini, una generació de mutilats comportamentals...