dijous, 30 de novembre del 2017

pd 1132

"Quins temps, ​aquests, en què la paraula DEMOCRÀCIA ha esdevingut un eslògan subversiu, que cal retirar! Quins temps, ​aquests, en què la paraula LLIBERTAT és considerada per algú una ofensa! Quins temps, ​aquests, en què algú encara creu imprescindible demanar totes dues coses!"
Vicenç Villatoro