diumenge, 12 de desembre del 2021

pd 2318 Suïcidi processal

 (arafa<d'1any)

Ho ha fet, ha confessat uns fets que no ha comès...  Aquesta decisió dol a l’ànima de qualsevol: defensar la pròpia dignitat i la veritat, o claudicar i comprar seguretat... admetre fets, encara que no siguin certs o que siguin parcialment certs. Aquesta decisió no és un absurd, sinó que ha estat impulsada pel sistema. .. s'ha esberlat la confiança d'una gran part de la ciutadania en la imparcialitat del sistema judicial...
El sistema està configurant-se de manera que només les persones amb trajectòria política i ampli suport social podran assumir el risc de travessar un procediment judicial repressiu. La resta de persones anònimes no podran assumir la immolació de defensar els seus drets. La ràbia derivada de confessar fets no comesos, juntament amb la progressiva desconfiança envers les institucions, pot marcar una generació. Com a societat no ens podem permetre que l’abús i el temor representin el nostre sistema judicial.
Laia Serra, 24.1.2021