dimarts, 23 de febrer del 2016

pd 661

TRIUNFO · num. 745 · 7 maig 1977
PARTIDOS. ¿QUÉ HARAN LOS NO LEGALIZADOS?
Fernando Lara

El dijous dia 28 “El País” publicava aquesta notícia: “No es legalitzaran més partits fins després de les eleccions. L'últim pot ser el Partit Carlista...” Això venia a confirmar les impressions, cada vegada més pessimistes, en el sentit de que el Govern ha tancat la carpeta de les legalitzacions després de donar el vistiplau al PCE...
Quina serà ara la postura que adoptin els protagonistes passius de l'arbitrarietat governamental? Què han pensat fer en el cas que persisteixi la no legalització? Com enfrontaran el procés electoral?
...
Tots pensen presentar-se – d'una manera o altra – a les eleccions del 15 de juny, i també tots dedicaran el màxim esforç possible a combatre la no legalització imposada pel Govern...

MOVIMIENTO COMUNISTA (M.C.): Serà present a les eleccions a través de les Candidatures Unitàries i Populars (C.U.P.)...

PARTIDO DEL TRABAJO (P.T.E.): Intenta presentar-se amb un Frente Electoral Democrático...

ORGANIZACION REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES (O.R.T.): Candidatura pròpia...

ORGANIZACION DE IZQUIERDA COMUNISTA (O.I.C.): Coalició amb la LCR i amb Acción Comunista en el Frente Unido de los Trabajadores (F.U.T.)...

LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA (L.C.R.): Tal com acabem de dir forma part del F.U.T.

En el moment de redactar aquesta enquesta d'urgència sembla un fet la legalització del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)...