divendres, 31 d’agost del 2018

pd 1327

Reflexions davant la caca fresca (i 2) per Albert Pla Nualart
El civisme només avança on es conspira socialment per reprimir l’incívic, on només es crea norma si es pot fer complir, perquè s’ha entès que la norma que s’incompleix impunement soscava la convivència.
Davant la caca fresca, hem de denunciar el "bonisme" -ignorant o demagog- que afirma: “Això és un tema d’educació i no de repressió”...