dijous, 27 de març del 2014

pd 41


PUNT Diari, dissabte, 29 de setembre de 1984
MONSENYOR ANCEL, BISBE OBRER
Joan Busquets

...l'Església sembla només vàlida per a les classes mitjana i burgesa. Els obrers, pel fet de ser-ne, n'estan lluny i sovint en contra. Els pobres de les ciutats industrialitzades queden al marge de l'Església...
...La missió és anar cap els que no vénen, enviar capellans al món obrer perquè els camins dels obrers ja no es treben amb els dels capellans. I això era vàlid no només pels obrers, sinó per als allunyats en general...
..Avui, però, hem perdut molta energia i estem força més ensopits pel que fa a la missió i l'encarnació. Cert que hi ha cristians en el món obrer. Però em sembla que, mort Ancel, (i altres)...el diàleg i la presència en el món obrer ha perdut uns líders i uns testimonis que fan molta falta.