diumenge, 5 de juliol del 2015

pd 454

DUO ... 1975?
"NUEVA EDUCACION" 
Alfonso Garcia Pérez

Ensenyar els alumnes a sistematitzar..., ensenyar a desenvolupar el sentit crític..., ensenyar a investigar...
...
(Parlem ara de Carl Rogers)... dirigir-no dirigir ... es va confondre no directivitat amb abandonament... No es tracta de no-dirigir. Es tracta de dirigir d'una manera diferent... educació centrada en l'alumne... que no parteix de postulats, hipòtesi i objectius propis. Parteix de l'alumne, de l'alumne real i de la seva situació real enfront de l'aprenentage...

(Segons Piaget)... tot el que avui s'intenti fer amb nens s'ha de fer en base a conèixer prèviament que és el que els alumnes poden aprendre en cada fase del seu desenvolupament... 
Cal ensenyar a aprendre... Com? facilitant experiències, ajudant a observar correctament, desmuntant hipòtesis falses... És dirigir d'una altre manera...