dimarts, 13 d’octubre del 2015

pd 541

EL PERIÓDICO  dissabte, 24 de novembre del 2001
TENSIÓ A L'ESCOLA
Jordi Casabella

Uns 12.000 alumnes catalans de secundària, d'edats compreses entre els 12 i els 18 anys, viuen com un trauma el maltractament, de paraula o obra, de què són víctimes de manera sistemàtica per part dels seus companys. Aquest és una de les conclusions de l' estudi "Joventut i seguretat a Catalunya", elaborat per la Generalitat. El treball revela que més de 4.000 estudiants han agredit físicament el professor una o més vegades, mentre que són gairebé 50.000 els que els han insultat.
... Els resultats no evidencien diferències notables entre la xarxa pública i la privada.
... el 3,1% d'alumnes de secundària (uns 12.000) declaren rebre amenaces, cops, robatoris, insídies o burles un o més cops per setmana, i dins del recinte escolar, i confessen que això "els afecta molt"...
Es tracta d'accions negatives que, considerades de manera aïllada, poden semblar lleus, fins i tot trivials, però que poden afectar amb severitat els joves que les pateixen... 28.000 més estan exposats al maltractament continuat, però o bé hi treuen importància o bé no n'hi donen gaire.