dimarts, 17 de febrer del 2015

pd 322

AVUI, Diumenge, 7 de febrer de 1988
QUINES RESPONSABILITATS I DE QUI?
Montserrat García, Mercè Agustí, Manel Ballart, Francesc de Gispert, Quima Lorca, Manel Mallol, Modesto Villanueva i Irene Toral.

... En el que tots convenim és en la millora de la qualitat de l'ensenyament..., nosaltres pensem que si entenem l'ensenyament com un acte col·lectiu, la continuïtat d'un projecte educatiu va lligada al manteniment en el centre de les persones que el duen a terme: els mestres... és a dir:la permanència dels equips pedagògics...
D'altra banda es pot constatar que l'esperit de renovació de l'escola pública.... ha estat vinculat a uns models de gestió compartida, plural i, suspicàcies a part, assembleària...
...
El fet que qualsevol pugui assumir les funcions directives no ha de suposar una jerarquització en els càrrecs, sinó una conseqüència de la divisió de les tasques i responsabilitats pròpies d'un centre escolar...