dissabte, 28 de juny del 2014

pd 132

EL PERIODICO, ....198?
SINDICATOS FRENTE A POLÍTICOS
Ignasi Riera

...Ens esperen temps difícils, vivim en una Catalunya que assisteix a un procés lent de desindustrialització, res no ens assegura que hi haurà treball estable per als més joves, les polítiques econòmiques  ... cremen moltes sensibilitats...
Mentrestant, els sindicats insisteixen en la seva independència en relació als poders polítics...Fins i tot Lenin demanava - i Stalin no li va fer cap cas - que els sindicats fossin independents del partit i del govern!
...
...els sindicats mantindran el seu prestigi mentre siguin capaços de defensar els interessos legítims dels treballadors. Actitud difícil. però, com deia Aristòtil, a vegades cal escollir la Veritat per damunt de l'Amistat.