dissabte, 26 d’abril del 2014

pd 69

AVUI, Diumenge, 13 de març de 1988
MORT DE DÉU, MORT DE L'HOME
Josep Espar i Ticó

Molts observadors anotem amb certa alarma la indiferència d'un sector llarg de joventut que passa sense cap mala consciència de tot allò que té regust col·lectiu...

Fins ara la mort de Déu i la desvaloració dels valors suprems eren substituïts pel valor Home deïficat...Era una nova mística que substituïa Déu per la Humanitat. Però aquesta apropiació de la divinitat per l'home s'està extingint...Un darrera l'altre van caient valors i el buit que deixen només és cobert per l'escepticisme. La persona es va tancant en si mateixa i no es planteja cap altra perspectiva que preocupar-se del que és estrictament seu.
Aquest abandó dels valors arrossega en la seva caiguda tot lligam d'obligació, tota exigència que neixi des de fora de l'individu...

...¿Caldrà tornar a inventar Déu, com conclou B.H. Levy en el seu Testament de Déu?...
¿O caldrà retrobar (no inventar) el Déu perdut que restitueixi el valor home i tots els valors que se'n deriven?