dissabte, 6 de febrer del 2016

pd 645

PRESÈNCIA, 20 d'octubre de 1996
AFILIACIÓ SINDICAL: UNA ASSIGNATURA PENDENT
Teia Bastons

Aquesta setmana han tret al carrer milers de funcionaris i en altres ocasions han obligat a governs a retirar projectes, han paralitzat els transports o s'han enfrontat als empresaris pels convenis. Però la influència dels sindicats no és, ni de bon tros, proporcional al seu nivell d'afiliació. "De simpatitzants molts, però afiliats pocs". El cas és que si les seves convocatòries obtenen resposta, és més pels beneficis que pot treure el treballador que per res més. És el mateix que passa amb l'afiliació: es produeix més pels incentius materials que per una afinitat ideològica. Actualment l'afiliació no arriba al 10% dels treballadors i més del 80% correspon als sindicats majoritaris, CCOO i UGT. A Catalunya aquests dos sindicats sumen uns 200.000 afiliats...
... 
La baixa afiliació repercuteix sobre l'economia dels sindicats, que ara viuen sobretot dels ajuts que reben del govern per formació i en funció de la seva representativitat.
El cas és que al marge dels aspectes econòmics, hi ha molts altres elements que influeixen en l'afiliació, com el tipus de feina, la mida de l'empresa, l'antiguitat o el tipus de contracte. I un aspecte que no es pot oblidar: la por a les represàlies. Molts treballadors creuen que formar part d'un sindicat és mal vist per l'empresa.
...