dimarts, 11 d’agost del 2015

pd 487

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, dissabte, 22 de juny del 2002
FAMÍLIES QUE NO VOLEN CONFLICTES
Javier Elzo

L'agressivitat d'una minoria d'adolescents ja no prové de la prepotència o de l'autoritarisme dels pares, sinó de la seva impotència per transmetre valors sòlids i adaptats al nostre temps.

... els pares s'estimen més còrrer el risc d'un imprevist.... abans que els seus fills puguin aparèixer com a estranys en la societat. O per no tenir conflictes a casa.
... "els adults han perdut, en bona part, la batalla perquè els joves, els fills, tornin aviat a casa o bé no surtin de nit. Els joves ho fan i tornen gairebé quan volen" (González Blasco)
...
Les conclusions d'aquest estudi ens indiquen que "han desaparegut les formes més autoritàries en la relació pares-fills, que es resolen amb absència generalitzada de càstigs, forts suports afectius i normes consensuades" i que no existeix.... la ruptura i el conflicte que caracteritzen l'anomenat buit generacional...
...
... pares compromesos en l'educació (el 58%) i pares  desorientats en l'educació dels adolescents (el 42% restant). Els segons "es caracteritzen per la impotència que senten davant dels canvis i la necessitat d'autonomia dels fills adolescents, la utilització de pautes incorrectes d'educació i, fins i tot, la manifestació d'alguns comportaments agressius"...
...
Els adults hem acceptat l'adolescentització de la societat... És normal, en conseqüència, que hi hagi pocs conflictes en la família i que, davant dels problemes, ens estimem més ser tolerants. Sí, la tolerància, la permissivitat i l'acceptació del que el pensador francès Paul Valadier anomena una "moral llibertària" també s'ha imposat entre nosaltres.