dijous, 3 de desembre del 2015

pd 588

AVUI  divendres, 30 de juny del 2000
LA MEITAT DE LA POBLACIÓ MUNDIAL VIU AMB MENYS DE 2 DÒLARS DIARIS
Redacció

L'eradicació de la pobresa continua sent el gran repte pendent.
L'Estat espanyol manté el lloc número 21  l'índex de desenvolupament humà i es troba per sota de la resta d'Estats de la Unió Europea, excepte Grècia, que ocupa el lloc 25, i Portugal, que es troba en la posició número 28...
L'índex de desenvolupament de les dones és menor que el dels homes a tot el món...
Els 24 Estats més pobres són africans...
Pocs països donen al Tercer Món el 0,7% o més...